Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek powstało w 1999r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Początkowo skupiało pielęgniarki operacyjne z województwa podlaskiego, a obecnie dołączają do niego koleżanki i koledzy z innych województw.

©OSI - wszelkie prawa zastrzeżone