Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wstąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek z siedzibą w Białymstoku, prosimy o zapoznanie się ze statutem, wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie deklaracji członkowskiej na adres:

Joanna Borzęcka
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
ul. Wyzwolenia 77 B
20-368 Lublin
Tel.693556717
lub skan podpisanej deklaracji na e-mail: osibialystok@tlen.pl

Zarząd stowarzyszenia podejmie decyzje o przyjęciu w poczet członków i zostaną Państwo powiadomieni mailowo lub telefonicznie (w tym SMS em)Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 60 złotych za rok na konto.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
Bank Milenium
Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504


Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowska w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego.