Konferencja
W-wa 12.IX.2013r.


Konferencja
Kraków 04.IV.2014r.


2 Konferencja OSI
W-wa 11-12.IX.2014r.


Kongres Eorna
Rzym 5-10.V.2015r.


Kongres w Czechach
Brno 5-6.VI.2015r.


3 konferencja OSI
Gdańsk 2.X.2015r.


VII walne zebranie OSI
W-wa 20.II.2016r.


Kongres EORNA
Rodos 4-7.V.2017r.


XX-lecie OSI
31V-1VI2019r.

©OSI - wszelkie prawa zastrzeżone