Prezes

Joanna Borzęcka - SP. Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin

Wiceprezes

Ewa Zamojska-Kościów - Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Sekretarz

Jolanta Plens-Gałąska - Szpital Św. Rodziny, Poznań

Skarbnik

Izabela Szwed - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wrocław

Członkowie

Katarzyna Bojanowska-Pętlak- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im, Wł. Biegańskiego, Łódź
Barbara Dąbrowska - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok
Danuta Siemiątkowska - Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego Katowice

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Maria Wertel - S P. Szpital Kliniczny nr 4, Lublin
Z-ca przewodniczącej – Mariola Gralewska - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin
Sekretarz – Rduch Aleksandra, S.P. Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
Członek – Ciszek Renata - SP ZOZ im. Siostry Faustyny Kowalskiej, Łęczna