Prezes – Iwona Żurecka-Sobczak
tel. (+48) 668 664 352
e-mail: i.sobczak1971@gmail.com

Siedziba Stowarzyszenia:
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
NIP 542-27-04-855 REGON 050837220

Konto Bank Milenium Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504
e-mail: osibialystok@tlen.pl