Kontakt


Siedziba Stowarzyszenia:
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
NIP 542-27-04-855 REGON 050837220


Adres do korespondencji:
Prezes – Joanna Borzęcka
ul. Wyzwolenia 77 B
20-368 Lublin
tel. (+48) 693 556 717
e-mail: joannaborzecka-1@tlen.pl

Konto Bank Milenium Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504
e-mail: osibialystok@tlen.pl