Ponowna próba likwidacji specjalizacji operacyjnej!

Ponownie wróciła propozycja utworzenia specjalizacji chirurgicznej z modułem pielęgniarstwa operacyjnego. 9 sierpnia 2023 Minister Zdrowia powołał zespół do opracowania zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Jesteśmy stanowczo przeciwni łączeniu tych odrębnych specjalności. Dlatego przygotowaliśmy pismo w tej sprawie, które zostało przesłane do zespołu MZ, NRPiP. Zachęcamy całe środowisko do działania w tej sprawie, aby obronić specjalizację operacyjną.

Poniżej znajdą Państwo sporządzone pismo oraz zarządzenie Ministra Zdrowia ds. powołania komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.