Zarząd

Prezes

Joanna Borzęcka – SP. Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin

Wiceprezes

Ewa Zamojska-Kościów – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Sekretarz

Jolanta Plens-Gałąska – Szpital Św. Rodziny, Poznań

Skarbnik

Anna Nagadowska – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Członkowie

Barbara Dąbrowska – Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok
Danuta Siemiątkowska – Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego Katowice
Izabela Szwed – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ,Wrocław

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Maria Wertel – S P. Szpital Kliniczny nr 4, Lublin
Z-ca przewodniczącej – Lucyna Tomicka – Szpital Wielospecjalistyczny im. L. Błażka, Inowrocław
Sekretarz – Mariola Gralewska – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin
Członek – Rduch Aleksandra – S.P. Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice