Prezes

Iwona
Żurecka-Sobczak
Łódź

Wiceprezes

Ewa
Zamojska-Kościów
Szczecin

Sekretarz

Katarzyna
Bojanowska – Pętlak
Łódź

Skarbnik

Izabela Szwed
Wrocław

Członkowie zarządu

Barbara Dąbrowska
Białystok

Marta Kotomska
Warszawa

Ewa Otlik
Zabrze

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca
komisji

Maria Wertel
Lublin

Z-ca przewodniczącej

Izabela Jędrasiak
Zgierz

Sekretarz

Aleksandra Frączek
Kępno

Członek

Maria Prusaczyk
Mława