Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wstąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, prosimy o zapoznanie się ze statutem (dostępny w zakładce członkostwo -> statut) i wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza rejestracyjnego.

O decyzji przyjęcia zostaną Państwo powiadomieni mailowo.
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 100 złotych za rok na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
Bank Milenium
Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowska w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego.

Formularz rejestracyjny