Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wstąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, prosimy o zapoznanie się ze statutem, wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz przesłanie skanu podpisanej deklaracji na adres e-mail: osibialystok@tlen.pl

O decyzji przyjęcia zostaną Państwo powiadomieni mailowo lub telefonicznie (w tym SMSem).
Po otrzymaniu informacji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską w wysokości 100 złotych za rok na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17
Bank Milenium
Nr rachunku: 29 1160 2202 0000 0001 1369 6504

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowska w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego.