Standardy i zalecenia

Z uwagi na wiele pytań zadawanych drogą mailową i telefoniczną poniżej zamieszczamy linki do standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Stanowią one załącznik do uchwały NRPiP.

Uchwała

Standardy

Bezpieczna Praktyka Pielęgniarki Operacyjnej


Inne:


Dlaczego do jednego zabiegu operacyjnego powinny przypadać dwie pielęgniarki/położne operacyjne?