Tematy poruszane na XI Kongresie EORNA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek (OSI) od 2014 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Okołooperacyjnych (EORNA). EORNA, założone
w 1980 roku, ma na celu poprawę i rozwój opieki nad pacjentami w okresie okołooperacyjnym, zrzeszając ponad 20 organizacji z krajów takich jak Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Islandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Turcja.

W tym roku przedstawiciele stowarzyszenia miały przyjemność uczestniczyć w XI Kongresie EORNA. Kongres odbył się w dniach 16-18 maja 2024 roku w Pałacu Kongresowym
w Walencji, rozpoczynając się uroczystą paradą flag wszystkich uczestniczących krajów i był zakończony ceremonią zamknięcia. Podczas ceremonii zamknięcia ogłoszono, że kolejny kongres odbędzie się za dwa lata w Dubrowniku, w Chorwacji. W kongresie uczestniczyło około 750 osób i 50 prelegentów z 41 krajów.

Tematem przewodnim XI Kongresu była ocena praktyk w pielęgniarstwie okołooperacyjnym, edukacja przyszłych pielęgniarek, bezpieczeństwo pacjenta oraz zdrowe miejsce pracy
i przywództwo. Oprócz wykładów, uczestnicy mogli wziąć udział w czterech studiach przypadków, trzech warsztatach oraz trzech sesjach roundtable, co sprzyjało interakcji
i wymianie doświadczeń. Nagrodę za najlepszą prezentację zdobyła Iria Alvarez Torres
z Hiszpanii za prelekcję „Awaryjny algorytm dla konwersji w chirurgii robotycznej”.

XI Kongres EORNA skupił się głównie na bezpieczeństwie pacjentów w bloku operacyjnym
i podczas całej opieki chirurgicznej. Prezentacje dotyczyły rozwoju kompetencji zawodowych pielęgniarek dzięki symulacjom oraz adaptacji zawodowej w sali operacyjnej
z wykorzystaniem SPLINT i roli edukacyjnych filmów instruktażowych. Koleżanki
z Australii zaprezentowały temat „Konceptualizacja i projektowanie aplikacji edukacyjnej do wspierania początkujących pielęgniarek okołooperacyjnych w środowisku okołooperacyjnym”.

Dyskusje obejmowały także tematy związane z jednokierunkowym przepływem powietrza nad narzędziami chirurgicznymi, co może zmniejszyć zanieczyszczenie bakteryjne podczas operacji alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego. W Polsce także prowadzi się debaty na temat laminarnego nawiewu powietrza w salach operacyjnych i alternatywy w postaci turbulentnego obiegu powietrza.

Nie zabrakło dyskusji odnośnie prewencji zakażeń miejsca operowanego (SSI) poprzez monitorowanie fluorescencyjnych biocząsteczek w czasie rzeczywistym, jako alternatywę dla tradycyjnych pomiarów CFU. W Polsce podobne technologie, takie jak Luminometr, są wykorzystywane do szybkiej kontroli czystości powierzchni operacyjnych.

Większość prezentacji opierała się na własnych doświadczeniach prelegentów i analizie studiów przypadków. Po dwóch dniach pełnych interesujących wykładów można stwierdzić, że polskie pielęgniarstwo operacyjne stoi na wysokim poziomie, a edukacja, wiedza
i wdrożone algorytmy postępowania są porównywalne z tymi w innych krajach Europy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, po analizie wykładów dotyczących kompetencji pielęgniarek okołooperacyjnych w innych krajach EORNA, podkreśla konieczność intensyfikacji działań w celu stworzenia nowego katalogu kompetencji zawodowych, aby sprostać europejskim standardom.

Prezes Zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
Iwona Żurecka- Sobczak

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *