Pismo do Ministra Zdrowia ws. projektu rozporządzenia dot. opiekunów medycznych.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec nowych zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Skutkiem wprowadzanych zmian będzie poszerzenie zadań opiekuna medycznego o czynności z zakresu asystowania do zabiegu. W praktyce oznacza to, iż czynności wykonywane do tej pory przez pielęgniarkę pomagającą przejmie osoba na stanowisku opiekuna medycznego.

Uważamy, że planowane wchodzenie w kompetencje zawodowe pielęgniarek operacyjnych doprowadzą do obniżenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i wzrostu występowania zdarzeń niepożądanych, a co za tym idzie – zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów.

W załącznikach zamieszamy treść planowanego rozporządzenia (zapis dot. bloku operacyjnego od str. 185 – MED. 14.7.) oraz nasze pismo w tej sprawie, skierowane do Ministra Zdrowia.

1 thought on “Pismo do Ministra Zdrowia ws. projektu rozporządzenia dot. opiekunów medycznych.

  1. Gabi says:

    Najpierw każą nam robić kursy specjalizacje magistra a potem okazuje się że wystarczy być opiekunem medycznym po jakiejś tam szkole branżowej…super to tylko jest w Polsce możliwe!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.